Yoga Vara - Yin Yoga och Mindfulness i Umeå. Tel. 076-145 00 29.

Meritlista

Utbildningar & kompetensområden

– Filosofie Kandidatexamen i psykologi från Umeå Universitet, inriktning bl.a. ledarskap och etik, grupprocesser och team. Kandidatuppsats om samband mellan meningsfullhet, lycka och hälsa.

– Foundation Diploma in Art and Design från London College of Communication

– 500-timmars yogalärarcertifiering enligt internationella Yoga Alliance, i Vinyasa, Hatha och Yin Yoga

– SATYA advanced teacher training, Synergistic Approach to Tantra, Yoga & Ayurveda.

– Tio års djupgående studier i buddhistisk filosofi, varav sju år lärarutbildning.

– Levt och praktiserat sex år som buddhistisk nunna, samt startat upp och drivit ett ideellt center för mindfulness i Stockholm under fyra år.

– Lett ett hundratal kurser, retreat och föredrag inom mindfulnessutbildning och yoga.

– Har över 10,000 timmars meditationsträning och gjort ett flertal längre mindfulnessretreat, bl.a. 5 veckor helt i tystnad och avskildhet.

– Grundare av och verksamhetsledare för Yoga Vara i Umeå.