Yoga Vara - Yin Yoga och Mindfulness i Umeå. Tel. 076-145 00 29.

Om mig

I korthet

Jag heter Natalie och är grundare av och verksamhetsledare för Yoga Vara. Jag bor i Umeå och arbetar som yoga- och mindfulnesslärare, utbildare, föredragshållare och coach. Jag erbjuder tjänster till privatpersoner samt företagsanpassade föredrag och utbildningar för personalgrupper och ledare. Jag är utbildad beteendevetare med en kandidatexamen i psykologi inriktad på bl.a. ledarskap och etik, grupprocesser och team.

Min erfarenhet och kompetens bygger på mer än 15 år av egen personlig utveckling och individuellt ledarskap samt akademiska studier och daglig medvetenhets- och närvaroträning. Under sex år levde jag som buddhistnunna då jag även var initiativtagare till, och projektledare för, ett center för mindfulness i Stockholm under fyra år.

De senaste tio åren har jag coachat klienter individuellt samt lett ett hundratal kurser, retreat och föredrag inom mindfulnessutbildning och yoga, för privatpersoner och företag. Jag samarbetar även med företagshälsan i Umeå där jag levererar individanpassade tjänster inom stresshantering, medveten närvaro och hållbar utveckling.

“Genom mitt arbete vill jag motivera och inspirera till autenticitet, självkännedom och hållbar utveckling utifrån ett helhetsperspektiv – ett växande av mänsklig potential och en mer medveten livsupplevelse och ett mer upplyst samhälle. Genom egen insikt och personligt ansvarstagande finns förutsättningar för aktiv handling och en naturlig integrering av de grundläggande humanistiska värdena som är avgörande för en positiv världsutveckling.”

Varmt välkommen att kontakta mig.

Yogalärarcertifiering

Yoga har varit en integrerad och värdefull del av mitt liv i över 15 år. Jag är medlem i Nordiska Yogalärarförbundet och är yogautbildad på avancerad nivå.

Min utbildning är en 500-timmars yogalärarcertifiering i två steg enligt internationella Yoga Alliance, i Vinyasa, Hatha och Yin Yoga.

I min meritlista presenteras ett urval av mina utbildningar och kompetensområden.