Om Yoga Vara

[one_third]

[image_left src=”http://yogavara.se/wp-content/uploads/2014/02/slide_1.jpg”]

[/one_third]

[two_third_last]

Yoga Vara är en unik metod som kombinerar lugn och mjuk yin yoga med kroppskännedom och mindfulness. Metoden utgår från ett tillåtande perspektiv av acceptans där du får möjlighet att gradvis träna upp din förmåga att vara med det som är, närvarande och medvetet. Upplevelsen av att bara vara, utan någon inre bedömning eller krav på prestation, är rogivande och läkande för hela vårt system.

[h3]Balans i livet[/h3]

Yoga Vara handlar om att skapa utrymme för insikt om hur vi väljer att leva våra liv. Medan en stor del av vårt västerländska samhälle idag handlar om ‘görande’ och prestation, så handlar Yoga Vara om motsatsen – känslan av ‘varande’ som är själva essensen av vår mänskliga natur. Människan är inte skapad för stress och det är inte vårt naturliga tillstånd. Genom att återknyta till oss själva och vår upplevelse här och nu, är vi redan ett steg närmare vårt sanna varande, som i sig är en källa till kraft, klarhet och energi.

[h3]Kroppskännedom[/h3]

I tanken och i sinnet är vi ofta någon annanstans än just här. Det fantastiska med kroppen är att den aldrig kan vara någon annanstans än där den är – just i denna stund. I österländsk filosofi ser man kroppen som ett tempel, en värdefull hemvist för livet självt, för oss att vårda och hedra. Det finns mycket vi kan lära av våra intelligenta kroppar, och om vi bara stannar upp och lyssnar kan vi få tillgång till viktig information om oss själva och vad vi behöver för att skapa vår egen helhet och balans.

[h3]Mindfulness – medveten närvaro[/h3]

Genom att fokusera på andetaget och känslan i kroppen får vi en direktkontakt med nuet och vår fulla upplevelse. Vi återknyter kontakten med oss själva genom medveten närvaro, det som kallas ‘mindfulness’ – en inre uppmärksamhet och vakenhet som ser och lyssnar inåt, till platsen och känslan där vi är just nu. Mindfulness är mycket större än en meditationsteknik, det är ett sätt att leva – ett sätt att vara.

Vetenskaplig forskning visar att mindfulness kan ge många positiva hälsoeffekter, såsom förbättrad sömn, minskad stress, oro, ångest och nedstämdhet, ökad kreativitet, fokus och koncentrationsförmåga, stärkt immunförsvar och större självinsikt, medvetenhet och empati.

[h3]Yin Yoga[/h3]

Yin yoga är en väldigt lugn och avslappnande form av yoga. Själv ser jag yin yogan som en meditation i rörelse, och under ett pass känner man ofta att man sjunker ned i ett meditativt tillstånd som upplevs som djupt avslappnande. I övningarna utforskar vi bland annat långsamhet och stillhet – men även rastlöshet och otålighet som kan uppstå då vi saktar ned på farten. Vi tillåter helt enkelt det som finns här som en del av vår upplevelse i stunden.

Musklerna får slappna av, leder mjukas upp och bindväven sträcks ut så att mer djupgående spänningar långsamt börja släppa. Bäckenet och höfterna, rygg, axlar och nacke är områden som yin yogan behandlar, och inte sällan upplevs terapeutiska effekter (se sidan om forskning).

[h3]Läs mer:[/h3]

[h4]Om mig[/h4]

[h4]Meritlista[/h4]

[h4]Forskning[/h4]

[h4]Kurser[/h4]

[h4]Personlig träning[/h4]

[h4]För företag[/h4]

[h4]Företagshälsa[/h4]

[/two_third_last]

10 thoughts on “Om Yoga Vara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *